Ul. Św. Marcin 59, pokój 16
61-806 Poznań

Telefon: +48 61 66 36 213
e-mail: rafal.szczukiewicz@wsjo.pl